Pergos hållbara laminat-, vinyl- och trägolv

Pergo golv: för långsiktigt tänkande

Vad är hemligheten bakom vår nyckelroll inom golvindustrin? Vårt fokus på kvalitet och innovation för framtiden! Genom att fortsätta förbättra våra produkters design och prestanda har vi alltid hållbarhet i åtanke. Ta reda på mer om vårt arbete för cirkularitet, energibesparingar och minskade utsläpp.

Gå i spetsen för cirkularitet


Hållbarhet kommer naturligt

Unilin Group – företaget bakom Pergo – har alltid varit en drivkraft när det gäller cirkularitet. Detta började redan 1960, när vi först införskaffade linstrån – en biobaserad avfallsprodukt från linindustrin – och använda dem för att tillverka spånskivor. Sedan dess har vårt fokus legat på förnyelsebara råmaterial: allt från linstrån till återvunnet trä.


Träåtervinning

Ett framtidsfokuserat tillvägagångssätt innebär att man undviker användningen av nya råmaterial så mycket som möjligt. Det är därför träkärnan i Pergos laminat- och trägolv är tillverkad helt av återvunnet trä. Denna träavfallsprodukt samlas in från sågverk, hållbar skogsförvaltning och vägunderhåll, och skulle annars hamna i en förbränningsugn eller på soptippen.

Pergos laminat- och trägolv är tillverkad av 100 procent återvunnet trä
Pergos golv är tillverkade av trä från hållbart förvaltade skogar

Utnyttja våra råmaterial maximalt

Träd spelar in viktig roll när det gäller att skydda klimatet och den biologiska mångfalden, därför måste de behandlas varsamt. Av den anledningen används långsamt växande arter, såsom ek, endast i de övre lagren av våra trägolv. Där så är möjligt, till exempel i kärnan i våra laminat- och trägolv, använder vi antingen trä från snabbväxande trädarter (till exempel gran och hevea) eller spånskivor med hög densitet(HDF) tillverkade av återvunnet trä.

Med vårt Sandhamn-sortiment i trä har vi till och med tagit det ett steg längre, genom att skapa unika designer med små sektioner av trä som annars skulle gå till spillo. På så sätt utnyttjar vi varje träd maximalt.


Hållbar skogsförvaltning

Hållbar skogsförvaltning handlar om att skörda träd med fokus på att skydda planeten och den biologiska mångfalden samt förhindra att träd avverkas snabbare än det kan växa upp nya. Vid hållbar skogsförvaltning hindrar vissa träd, till exempel små eller krokiga träd, utvecklingen av bättre träd, och dessa gallras bort för att hålla skogarna friska. Sådant trä, även kallat gallringsträ, lämpar sig perfekt för golv och vi använder det så mycket som möjligt. Genom att ta trä från hållbart förvaltade skogar kan vi vara säkra på att våra aktiviteter inte bidras till avskogning.

Skapa golv som håller länge

Pergos vinylgolv tillverkas i nuläget av tre huvudkomponenter. Kalk, vilket är ett material som finns i överflöd, och PVC som vi återvinner internt. Sedan består ungefär en fjärdedel av Pergos vinylgolv av ”ny” PVC, som tillverkad av klor (vanligt salt) och etylen (råolja). Just nu kan vi inte undvika att använda detta dyrbara och ej förnyelsebara råmaterial. Därför jobbar vi hårt för att säkerställa att våra vinylgolv har mycket lång hållbarhetstid, upp till 25 år.


Arbete med återvunna golv från A till Ö

Vi slutar aldrig fundera på hur vi kan förbättra hållbarhetsaspekten för våra golv. Vi börjar tidigt, redan under designfasen, och fortsätter ställa de rätta frågorna för att optimera hållbarheten för våra golv. Vilka kemikalier orsaker problem vid återvinning? Vilka alternativa råmaterial kan vara lämpliga? Hur kan vi få våra produkter att hålla ännu längre? Den dagliga uppgiften för vårt forsknings- och utvecklingsteam är att hitta bättre svar på dessa frågor och fortsätta med våra ansträngningar och förbättringar inom återvunna golv.

Pergos miljömedvetna vinylgolv
Vi är extremt stolta över att vara den första tillverkaren
någonsin som blir Svanenmärkta för ett golv.
Bioraffinaderiet A&U från Unilin Group

Skydda planeten


Mål när det gäller global uppvärmning

Utmanande mål har satts upp i Parisavtalet i ett försök att begränsa den globala uppvärmningen. Unilin Group – Pergos moderbolag – strävar efter att göra allt som är möjligt för att bidra till att uppnå avtalets mest ambitiösa scenario, nämligen en maximal temperaturökning med 1,5 °C till 2050, för att begränsa effekterna av den globala uppvärmningen. Vårt arbete leds av Science Based Targets – ett tredjepartsinitiativ som främjar bästa metoder inom denna viktiga aktivitet. Det är avgörande att stora steg tas fram till 2030, vilket är varför vi startat detta mycket ambitiösa kortsiktiga mål, följt av en mer gradvis väg mot nollutsläpp till 2050.

Förnyelsebar energi

Unilin Group, företaget bakom Pergo, har investerat i två bioraffinaderier för att omvandla sågspån och ej återvinningsbart träavfall till grön energi. Energin används för att driva våra tillverkningsprocesser. Eventuella rester distribueras sedan till allmänheten. Vi använder även energi från vindkraftverk och solpaneler. Tack vara detta drivs redan ungefär 50 procent av koncernens produktion av förnyelsebara energikällor.


Europas energieffektivitetsprogram

Alla våra belgiska produktionsenheter inom Unilin Group är en del av det europeiska energieffektivitetsprogrammet, där huvudmålet är att spara så mycket energi som möjligt. Detta gör man genom att säkerställa att alla möjligheter att spara energi identifieras och implementeras samt att man daglig hanterar och övervakar energiförbrukningen. Det andra målet är att maximera användningen av förnyelsebar energi.

Hälften av Unilin Groups produktion drivs av förnyelsebara energikällor
Pergos golv har mycket låga utsläpp

En frisk fläkt


Golv med låga utsläpp

Vi spenderar mest tid inomhus, vilket innebär att det är viktigt att maximera luftkvaliteten inomhus. Det finns en mängd olika saker som kan påverka luftkvaliteten, från ventilation, stearinljus och rengöringsmedel, till materialen som används i inredningen, till exempel golvet. Vi tar därför vårt ansvar genom att tillverka golv med låga utsläpp. Genom att tillverka ditt golv, i största möjliga utsträckning, i våra egna produktionsanläggningar, vet vi exakt vilka material som används och kan kontrollera och hantera utsläppen av eventuella skadliga ämnen.


Kontroll över lättflyktiga organiska föreningar (VOC)

VOC:er (lättflyktiga organiska föreningar) är organiska kemikalier med ett högt ångtryck i rumstemperatur. En VOC är till exempel formaldehyd, som förekommer naturligt i golvkomponenter. Tack vare vår interna produktion kan vi kontrollera och begränsa utsläppet av VOC:er. Därför är formaldehydutsläppen från våra laminat- och trägolv försumbart och tio gånger lägre än EU:s standarder. När det gäller våra vinylgolv har ingen formaldehyd upptäckts. Detta indikeras med våra märkningar A (trä) A+ (laminat, vinyl) och M1 (laminat, vinyl).

Pålitliga varumärken

Pergo följer naturligtvis alla miljö- och hälsorelaterade lagar och standarder. Vi gör däremot mer än så. Som en stor aktör inom golvindustrin tar vi även vårt ansvar och vår framtid på allvar. Det är därför vi även har jobbat ännu hårdare för att frivilligt uppnå ännu högre standarder.

Svanenmärket Pergo laminat- och trägolv

Svanen

Högt ansedd skandinavisk miljömärkning för produkter som uppfyller stränga ekologiska krav under hela livscykeln.

EU Ecolabel

EU Ecolabel

Utmärkelse av utmärkt miljökvalitet som tilldelas produkter och tjänster som uppfyller stränga ekologiska krav under hela livscykeln.

Finsk miljömärkning M1

M1

Beviset på att våra golvprodukter inte släpper ut giftiga ämnen och är luktfria.

Utsläppsmärkning a+

A och A+

Den högsta kategorin av utsläppsregleringscertifikat, som fungerar som ett erkännande för mycket låga utsläpp.

Miljövarudeklaration Unilin Group

EPD

Med vår miljövarudeklaration visar vi vårt engagemang genom att tillhandahålla exakt, tillförlitlig och jämförbar information om våra laminat- och träprodukters miljöprestanda. 

Hämta EPD för laminat

Hämta EPD för trä

PEFC-märkning

PEFC

Globalt tillförlitligt varumärke för träprodukter som härrör från hållbart förvaltade skogar.

Våra ansträngningar på produktnivå

Våra miljörelaterade åtgärder har definierats för att passa produkten i fråga. Ta reda på hur tillverkar våra laminat-, trä- och vinylgolv.

Gå till laminatgolv

Gå till vinylgolv

Gå till trägolv

Pergos laminat-, vinyl- och trägolv