Pergos hållbara laminatgolv

Pergos laminatgolv: med fokus på hållbarhet

Vi på Pergo vill ta vår del av ansvaret genom att tillverka golv på ett så hållbart sätt som möjligt. Från tillverkningen av våra golv till slutet av deras livscykel: vi har en pågående utveckling för att minimera påverkan på vår planet. Som uppfinnare av laminatgolv är vi stolta över att vara den första tillverkaren som tagit emot Svanenmärket och europeiska miljömärket för ett golv.

Behandla trä varsamt


Säker lagring av koldioxid

Träd är en förnyelsebar källa och en värdefull allierad i kampen mot klimatförändringarna. Det beror på att de absorberar koldioxid och stänger in den. Där blir den kvar så länge träet lever, även när det används, till exempel i ett laminatgolv. Koldioxiden släpps ut när träet förbränns, vilket är varför vi undviker detta så länge som möjligt genom att tillverka golv som håller länge och som har en livslång garanti på upp till 33 år.


Användning av återvunnet trä

Träd är även en viktig hemvist för djur och är avgörande för att stimulera den biologiska mångfalden, vilket är ytterligare en anledning till varför vi väljer restavfall från trä, i stället för att skörda nya träd. Därför använder vi 100 procent återvunnet trä när vi tillverkar vår spånskivan av hög densitet som används i kärnan i vårt laminat. Detta är träavfall hämtat från sågverk, skogsförvaltning, vägunderhåll etc., som annars skulle hamna på soptippen eller förbrännas.


PEFC-garanti

Våra laminatgolv är PEFC-certifierade – det mest pålitliga certifikatet för hållbart skogsbruk tillsammans med FSC. Märkningen garanterar att vårt återvunna trä kommer från hållbart förvaltade skogar eller en kontrollerad miljö, och skyddar därmed urskogar och förhindrar olaglig avverkning med hjälp av en riskanalys. Vi kan därför vara säkra på att vårt inköp av trä inte leder till avskogning.

Pergos laminatgolv är tillverkad av 100 procent återvunnet trä
Pergos laminatgolv har mycket låga utsläpp

Ren luft inomhus


Intern kontroll

Vi spenderar mycket tid inomhus, därför luftkvaliteten i hemmet av mycket stor vikt. Många faktorer kan påverka luftkvaliteten: ventilation, rengöringsmedel, stearinljus och till och med material i inredning och golv. Då vi tillverkar ditt golv i våra egna produktionsanläggningar, vet vi exakt vilka material som används och kan enkelt kontrollera utsläppen av skadliga ämnen. Vi ser även till att du kan lägga golvet utan att några limprodukter behövs.


Minimala VOC-utsläpp

Vår interna produktion är även fördelaktig när det gäller att hantera och minimera utsläppen av VOC:er – lättflyktiga organiska föreningar med högt ångtryck i rumstemperatur. Formaldehyd är ett exempel på en VOC som förekommer i golv. Formaldehydutsläppet från våra laminatgolv är försumbart och tio gånger lägre än EU:s restriktioner. Det finns alltså ingen risk alls för dig eller din familj. Utsläppet från våra golv är jämförbart med utsläppet från naturligt trä, vilket förklarar att vi fått utmärkelserna M1 och A+. För dessa utmärkelser lyckades vi ha bäst klass gällande låga utsläpp.

Satsar på grön energi


Med kraft från vår egen värme

Träavfall som inte längre är användbart vid tillverkningen av vårt laminatgolv tas till vara på för att generera grön energi. Till exempel kan sågspånet som bildas när vi sågar och slipar våra brädor vara för fint för att återvinnas, men det lämpar sig perfekt som värmekälla för våra torktumlare och pressar. Vi kan i nuläget tillgodose 70 procent av värmekraven för vår laminat- och vinyltillverkning med grön energi.


Åtgärder som sträcker sig längre

Vi gör mer än så. Unilin Group – Pergos moderbolag – har redan investerat i två bioraffinaderier för att generera grön energi från sågspån och ej återvinningsbart träavfall. Vi använder energin för att driva våra egna produktionsprocesser, och resten går till allmänheten. Vi använder även energi från vindkraftverk och solpaneler. På så kan vi i nuläget köra ungefär hälften av koncernens produktion på förnyelsebar energi.

Hälften av Unilin Groups produktion drivs av förnyelsebara energikällor

Strikta standarder


Banbrytare i Europa

Vi var den först tillverkaren av laminatgolvprodukter som tilldelades Svanenmärket och europeiska miljömärket. EU:s standarder är mycket strikta och dessa märkningar ges endast till produkter och tjänster som får högsta miljöbetyg under hela livscykeln.


Kontinuerlig förbättring

För att maximera våra ansträngningar och minimera miljöpåverkan från våra laminatgolv använder vi metoden livscykelanalys (LCA). Detta hjälper oss identifiera var det finns utrymme för förbättringar inom varje produkts livscykel. Resultat visas i en miljövarudeklaration (EPD), som sedan fungerar som användbar vägledning.

Följande märkningar är bevis på att våra golv uppfyller några av de striktaste miljö- och hälsostandarderna:

Svanenmärket Pergo laminatgolv 

Svanen

Högt ansedd skandinavisk miljömärkning för produkter som uppfyller stränga ekologiska krav under hela livscykeln.

EU Ecolabel

EU Ecolabel

Utmärkelse av utmärkt miljökvalitet som tilldelas produkter och tjänster som uppfyller stränga ekologiska krav under hela livscykeln.

Finsk miljömärkning M1

M1

Beviset på att våra golvprodukter inte släpper ut giftiga ämnen och är luktfria. M1 är den bästa kategorin för denna ytklassificering och representerar de lägsta utsläppen.

Utsläppsmärkning a+

A+

Utsläppsregleringscertifikat som fungerar som ett erkännande för mycket låga utsläpp. A+ är den bästa kategorin och representerar de lägsta utsläppen.

Miljövarudeklaration

EPD

Med vår miljövarudeklaration visar vi vårt engagemang genom att tillhandahålla exakt, tillförlitlig och jämförbar information om våra laminat- och träprodukters miljöprestanda. 

Hämta EPD

PEFC-märkning

PEFC

Globalt tillförlitligt varumärke för träprodukter som härrör från hållbart förvaltade skogar.