Pergos hållbara trägolv

Pergos trägolv: med omtanke för träden

Våra trägolv är inte bara vackra och lätta att underhålla, de är även utformade för att vara maximalt miljövänliga. Vårt trägolv är tillverkat av trä. Därför känner vi att det är vårt ansvar att producera det på ett så hållbart sätt som möjligt. På så sätt kan vi fortsätta att njuta av de vackra saker vår planet har att erbjuda.

Utnyttja trä maximalt


Ekonomisk användning av långsamt växande träd

Träd är en livsviktig allierad i kampen mot klimatförändringar, tack vare deras förmåga att absorbera koldioxid och stimulera biologisk mångfald. Vi måste därför behandla dem varsamt, och i synnerhet långsamt växande träd såsom ek. Därför begränsar vi vår användning av sådana arter och använder dem endast i de övre lagren av våra trägolv.


Återvunnet eller snabbt växande trä

När vi tillverkar kärnan i våra trägolv använder vi antingen trä från snabbt växande träd (gran, hevea …) eller en spånskiva med hög densitet (HDF) tillverkad av återvunnet trä. Trämaterialet kommer från sågverk, hållbar skogsförvaltning, vägunderhåll etc., och skulle annars kastas eller förbrännas som avfall. På så sätt begränsar vi vår användning av långsamt växande träd och kan använda våra mest hållbara alternativ på ett så energieffektivt sätt som möjligt

Pergos trägolv är tillverkad av 100 procent återvunnet trä
Pergos trägolv är tillverkade av trä från hållbart förvaltade skogar

Effektiv användning av träavfall

Våra största ansträngningar för att tillverka hållbara trägolv är synliga i Sandhamn-sortimentet. De är särskilt utformade för att innehålla små träbitar som annars skulle kasseras som avfall. På så sätt kan vi använda det tillgängliga träet på ett kreativt sätt, för att kunna erbjuda dig golv av hög kvalitet.


Hållbart förvaltade skogar

Med hållbart skogsbruk kan vi alla fortsätta att njuta av denna viktiga resurs. Det är därför våra trägolv bär PEFC-märkningen – som tillsammans med FSC är det mest pålitliga certifikatet inom hållbart skogsbruk. Detta, tillsammans med hjälp av en riskanalys, garanterar att vårt återvunna trä kommer från hållbart förvaltade skogar eller kontrollerade källor, vilket skyddar urskogar och förhindrar olaglig avverkning. På så sätt kan vi vara säkra på att träet vi köper in inte bidrar till avskogning.

Formaldehydutsläppen från vårt trägolv
är tio gånger lägre än EU:s standarder.

Ren luft inomhus


Fullständig kontroll

Eftersom vi spenderar så mycket tid hemma, är luftkvaliteten i våra hem av största vikt. Det finns många faktorer som påverkar luftkvaliteten. Ventilation, rengöringsmedel, stearinljus och till och med material som används i inredningen, som golv. Vi är väl förberedda på att hantera eventuella utsläpp av VOC:er (lättflyktiga organiska föreningar) som kan uppstå i samband med användning av lim och lack. Detta beror på att vi maximerar vår interna produktion och vet exakt vilka material som används i våra trägolv. Du kan därför vara säker på att ditt golv är helt säkert för dig och din familj.


Mycket låga utsläpp

En potentiell VOC i golv är formaldehyd. Formaldehydutsläppen från vårt trägolv är tio gånger lägre än EU:s standarder. Detta avspeglas i vår A-märkning, som är det bästa utsläppsregleringscertifikatet och indikerar låga utsläpp.

Pergos trägolv har mycket låga utsläpp
Hälften av Unilin Groups produktion drivs av förnyelsebara energikällor

Med kraft från grön energi


Kraft från träavfall

När det gäller uppvärmning i produktionen av vårt trägolv kommer ungefär 90 procent av vår energi från trärester och spån. Träavfallet kommer från våra produktionsprocesser eller från trä som har uppnått sin livslängd, vilket innebär att det inte längre lämpar sig för användning i ditt golv. I stället för att kassera det använder vi det för att generera grön energi.


Minimala koldioxidutsläpp

Unilin Group – Pergos moderbolag – har investerat i två bioraffinaderier för att förvandla sågspån och ej återvinningsbart träavfall till grön energi för att driva våra produktionsprocesser samt för användning av hushåll. Vi använder även energi från vindkraftverk och solpaneler. På så sätt kunde vi undvika mer än 200 000 ton koldioxidutsläpp under 2020.

Begränsad miljöpåverkan


Säkerhet, hälsa och hållbarhet är mycket viktiga prioriteringar inom vårt företag. För att förbättra vårt klimatarbete och se till att vi minimerar vår inverkan på miljön använder vi metoden livscykelanalys (LCA). Den identifierar inom vilka faser av våra trägolvs livscykel vi kan göra förbättringar. Det leder till en miljövarudeklaration (EPD) som sedan används som vägledning för att hjälpa oss prestera bättre.

Följande märkningar är bevis på att våra trägolv uppfyller några av de striktaste miljö- och hälsostandarderna:

Svanenmärket Pergo trägolv 

Svanen

Högt ansedd skandinavisk miljömärkning för produkter som uppfyller stränga ekologiska krav under hela livscykeln.

PEFC-märkning

PEFC

Globalt tillförlitligt varumärke för träprodukter som härrör från hållbart förvaltade skogar.

Utsläppsmärkning a

A

Den högsta kategorin av utsläppsregleringscertifikat, som fungerar som ett erkännande för mycket låga utsläpp.

Finsk miljömärkning M1

M1

Beviset på att våra golvprodukter inte släpper ut giftiga ämnen och är luktfria. M1 är den bästa kategorin för denna ytklassificering och representerar de lägsta utsläppen.

Miljövarudeklaration Pergo trägolv

EPD

Med vår miljövarudeklaration visar vi vårt engagemang genom att tillhandahålla exakt, tillförlitlig och jämförbar information om våra laminat- och träprodukters miljöprestanda. 

Hämta EPD