Go to content Go to search
äldre par spenderar tid tillsammans i soffan

Du behöver bara hitta rätt en enda gång

Vi vill att du ska ha allt! Inte bara ett fantastiskt Pergo parkettgolv, utan ett som du kan ha glädje av i vått och torrt. Ett tidlöst, slitstarkt och långsiktigt val. Därför är vi rätt (förmodligen rätt mycket) besatta av två begrepp: maximera och minimera. De går faktiskt hand i hand, eftersom det ena leder till det andra. Genom att maximera utnyttjandet av varje enskilt träd minimerar vi spillet och vår miljöpåverkan. Inga konstigheter. Vi tillverkar till exempel plankor i olika storlekar som du kan välja mellan. Och att använda något annat än återvunnet trä eller trä från hållbart förvaltade skogar i vår hdf-kärna kommer inte på fråga. Pergo trägolv måste ju vara vackra, på både in- och utsidan. Och leva upp till det prestigefyllda Svanenmärkningen som de alla har.

Upptäck våra parkettgolv

barn som kladdar med mjöl och ägg på ett brunt parkettgolv

Som gjorda för barn och andra faror

Med tanke på att en produkts livslängd kan påverka dess miljöpåverkan väsentligt, har vi sett till att ditt Pergo trägolv är gjort för att hålla. Våra unika, patenterade tekniker StayClean och StayClean+ skyddar ditt Pergo parkettgolv effektivt mot smuts och mot alla trägolvs värsta fiende, vätska. Den här helt unika innovationen kommer att rädda dig under regniga dagar. Eller när barnen försöker baka en tårta. Eller rent allmänt när saker och ting...inte riktigt går som planerat. Oavsett vad livet för med sig, så är ditt Pergo parkettgolv rustat för det. Så att du inte behöver köpa ett nytt under en livstid. Vilket är lika bra för dig som för naturen.

symbol livstidsgaranti från Pergo

Livstidsgaranti

Som om den otroliga hållbarheten hos ett Pergo parkettgolv inte är nog – alla golv har en livstidsgaranti. Otroligt, eller hur. Om alla villkor uppfylls kommer Pergo att reparera eller byta ut produkten även efter 30 år! Vi vill att du ska känna dig säker på att ditt Pergo-golv kommer att stå vid din sida, oavsett vad livet för med sig. Samtidigt som vi minskar vårt miljöavtryck, eftersom golvets livslängd sträcker sig långt utöver det vanliga. Det bidrar direkt till mindre förbrukning och avfall och banar väg för en mer hållbar framtid.

Läs mer om våra garantivillkor.

Låt oss prata om trä

liten ö med träd och stenar i en sjö

Är trä träigt?

(En ordvits har väl aldrig skadat) Om vi berättade att vi optimerar utnyttjandet av varje enskilt träd, skulle du förmodligen spetsa öronen, eller hur? För du vill ju inte ha en golvtillverkare som inte bryr sig om eller respekterar miljön. Oavsett hur fantastiskt vackert golvet är. Därför tillverkar vi plankor i olika storlekar, både vad gäller längd och bredd, som du kan välja mellan. På så sätt kan vi minimera spillet och använda i stort sett hela trädet. Vår fixering vid att minska avfallet omfattar också själva produktionsprocessen. Vi synar varje steg i sömmarna – för att minimera miljöpåverkan och maximera det värde som utvinns ur vårt älskade trä.

Visste du att träd är miljökämpar?

Träd är faktiskt mycket duktiga på att bekämpa klimatförändringar eftersom de absorberar CO2 och stimulerar biologisk mångfald på ett fantastiskt sätt. Träd är verkligen våra bästisar och bör behandlas därefter, särskilt långsamt växande träd som ek. Därför begränsar vi vår användning av sådana arter och använder dem endast i de övre lagren av våra trägolv.

detaljerad bild av beige fiskbensmönstrat parkettgolv

Trä som trä?

När vi tillverkar kärnan i dina Pergo parkettgolv använder vi antingen trä från snabbt växande träd (gran eller hevea) eller HDF-skivor tillverkade av återvunnet trä. Vi gör endast bra träval med andra ord! De hevea-träd (gummiträd) som vi använder planteras och används först av andra industrier för utvinning av latex. Efter 25 års tjänstgöring skördas de i regel och förbränns, men inte om vi får tag på dem först. Då blir de en viktig del av ditt golv, vilket är ett betydligt trevligare öde. Det återvunna träavfallet vi använder oss av samlas in från till exempel sågverk och vägunderhåll – och skulle annars bara slängas eller brännas upp. Med den här metoden kan vi begränsa vår användning av långsamt växande träd och göra så hållbara val som möjligt.

Det sägs att vi tar ansvar

Du bör inte blint lita på vad företag säger om sig själva. Lyssna istället på vad andra har att säga om dem. Ta oss alltså inte på orden när vi säger att det trä som används är ansvarsfullt anskaffat. Titta istället efter PEFC-märket som vårt Pergo parkettgolv bär med stolthet. Den här märkningen är känd som en av de mest respekterade certifieringarna för etisk anskaffning, vilket är enormt viktigt. När skogen förvaltas på ett hållbart sätt säkerställer vi de fördelar som denna värdefulla tillgång erbjuder. Den här certifieringen garanterar att vårt trä kommer från ansvarsfullt förvaltade eller reglerade skogar så att långsamt växande träd skyddas och olaglig avverkning stoppas. Allt med hjälp av en grundlig riskbedömning. Därför kan du vara säker på att vi inte skadar miljön eller bidrar till avskogning när vi köper in vårt trä.

Ren luft är rätt viktigt

mysigt sovrum med stort fönster och brunt parkettgolv

Vi värnar om din hälsa

Med tanke på hur mycket tid vi tillbringar i våra hem är kvaliteten på inomhusluften en ganska viktig fråga. Hur man ventilerar, vilka rengöringsprodukter man använder och till och med vilka möbler man har påverkar inomhusmiljön på ett eller annat sätt. Och det gör även de golv man installerar. Eftersom vi tillverkar våra golv på våra egna anläggningar vet vi exakt vad de innehåller. På så sätt kan vi hålla koll på alla dåliga saker som de kan släppa ut, såsom VOC (flyktiga organiska föreningar). Du kan alltså vara helt säker på att ditt vackra golv är riskfritt för dig och din familj.

Finns det ett bättre betyg än A?

Nej, det finns det inte. Åtminstone inte när det gäller låga VOC-utsläpp. Flyktiga organiska föreningar har högt ångtryck vid rumstemperatur. Det innebär att de är riktigt bra på att övergå till gas och sprida sig i luften, även när det inte är varmt. En potentiell VOC i golv är formaldehyd (det låter skrämmande, vi vet). Formaldehydutsläppen från våra parkettgolv är ännu lägre än vad som föreskrivs av EU:s strikta regler. Därför har våra golv A-märkning, en av de mest respekterade utsläppsregleringscertifikaten. Så luta dit tillbaka och ta ett djupt andetag – vi värnar om din hälsa. Och om dina lungor.

Vi satsar på grön energi

unilin-fabrik i avelgem

Spill in, ström ut

Att generera grön, miljövänlig energi är ibland inte mycket svårare än så. Åtminstone inte i teorin. I praktiken är det en miljon gånger mer komplicerat. Därför är vi glada över att kunna dela med oss något rätt fantastiskt. Omkring 90 % av den energi som behövs för uppvärmning under produktionen av ditt Pergo parkettgolv genereras från trärester och damm. Det är träavfall som återvinns från vår produktion och som har nått slutet av sin livscykel. Istället för att låta det gå till spillo använder vi det när vi skapar ditt golv.

”Undvika” är ett vackert ord

UNILIN Group – Pergos moderbolag – har investerat i två bioraffinaderier som omvandlar sågspån och ej återvinningsbart träavfall till grön energi. Den använder vi sedan för att driva våra produktionsprocesser när vi skapar ditt golv. Vi utnyttjar även energi från vindkraftverk och solpaneler. Vi lyckades därmed undvika mer än 200 000 ton CO2-utsläpp år 2020.

Är vi i mål?

NEJ! Inte på långa vägar, och vi kommer förmodligen aldrig att bli det, eftersom det alltid kommer att finnas sätt att bli ännu bättre. I vårt kontinuerliga arbete för att minska vår påverkan och bli mer miljömedvetna vad gäller våra parkettgolv använder vi en metod som kallas livscykelanalys (LCA). Det gör att vi kan hitta sätt att förbättra varje produkt i varje fas av dess livscykel. Resultaten sammanfattas i en ”miljöproduktdeklaration” (EPD), som fungerar som vår ledstjärna mot ökad hållbarhet.

 • Svanen

  Högt ansedd skandinavisk miljömärkning för produkter som uppfyller stränga ekologiska krav under hela livscykeln.
  Högt ansedd skandinavisk miljömärkning för produkter som uppfyller stränga ekologiska krav under hela livscykeln.
 • PEFC

  Globalt tillförlitligt varumärke för träprodukter som härrör från hållbart förvaltade skogar.
  Globalt tillförlitligt varumärke för träprodukter som härrör från hållbart förvaltade skogar.
 • A

  Den högsta kategorin av utsläppsregleringscertifikat, som fungerar som ett erkännande för mycket låga utsläpp.
  Den högsta kategorin av utsläppsregleringscertifikat, som fungerar som ett erkännande för mycket låga utsläpp.
 • M1

  Beviset på att våra golvprodukter inte släpper ut giftiga ämnen och är luktfria. M1 är den bästa kategorin för denna ytklassificering och representerar de lägsta utsläppen.
  Beviset på att våra golvprodukter inte släpper ut giftiga ämnen och är luktfria. M1 är den bästa kategorin för denna ytklassificering och representerar de lägsta utsläppen.
 • EPD

  Med vår miljövarudeklaration visar vi vårt engagemang genom att tillhandahålla exakt, tillförlitlig och jämförbar information om våra laminat- och träprodukters miljöprestanda.

  Hämta EPD

  Med vår miljövarudeklaration visar vi vårt engagemang genom att tillhandahålla exakt, tillförlitlig och jämförbar information om våra laminat- och träprodukters miljöprestanda.

  Hämta EPD