Betydelsen av laminatgolvets AC-klassificering

Vid köp eller specifikation av kommersiella laminatgolv är det viktigt att förstå produktens lämplighet för det avsedda användningsområdet eller användningsklass. Den internationellt accepterade klassificeringen för laminatgolvets hållbarhet är måttet på slitstyrka eller AC-klass. AC-klassificeringen anger laminatets slitstyrka och angavs ursprungligen i klasserna AC1 till AC5. Den exceptionellt höga standarden på laminat från Pergo gjorde det nödvändigt att inrätta en ännu högre klass, AC6, en nivå för golv som används i kommersiella miljöer med mycket hårt slitage.

ANVÄNDNINGSKLASSER OCH ANVÄNDNINGSOMRÅDEN:

Klassificeringarna delas in i kategorierna Bostäder eller Kommersiell användning.

BOSTÄDER

  • AC1 (Klass 21): Mycket lätt gångtrafik. Perfekt för sovrum
  • AC2 (Klass 22): Måttligt trafikerade utrymmen med lågt slitage, till exempel matrum
  • AC3 (Klass 23/31): Måttligt trafikerade vardagsrum, uterum, hallar

KOMMERSIELLT BRUK

  • AC4 (Klass 32): Måttligt trafikerade utrymmen med normalt slitage i hem och allmänna kommersiella miljöer, till exempel kontor, kaféer, salonger och butiker eller bostäder
  • AC5 (Klass 33): Måttligt till hårt trafikerade utrymmen, till exempel butiker, utställningslokaler, restauranger och skolor
  • AC6 (Klass 34): Mycket intensivt trafikerade utrymmen, till exempel varuhus, flygplatsterminaler och myndighetsbyggnader där allmänheten har tillträde.