Läggning av golv för kommersiellt bruk

Att klicka ihop golvet är väldigt enkelt, tack vare vårt patentskyddade PerfectFold™-läggningssystem. Du viker bara ner golvet på plats. Systemet är avsett för kommersiellt bruk och har en mycket stark och stabil fogningsmekanism, Glöm inte att använda underlag med fuktspärr, så att ditt Pergo-golv får en bra akustisk prestanda.

LAMINAT

Vårt unika klicksystem Perfect Fold 3.0™ erbjuder tre olika läggningstekniker, för enklare och snabbare läggning av det kommersiella laminatgolvet. Klicksystemet PerfectFold™3.0 har en stabil fogning som minimerar risken för glipor och höjdskillnader.

VINYL

Vårt nya, starka klicksystem Perfect-Fold™ V hjälper ditt golv att bibehålla sin stabilitet där andra kommersiella vinylgolv inte lyckas. PerfectFold™ V skapades för vinylgolv och har både vertikal och horisontell fogning för att göra läggningen både snabb och enkel. Vik bara ner eller knäpp fast det!

TRÄPARKETT

Pergo parkettgolv kan antingen klickas på plats flytande eller klickas och limmas fast. Vårt unika klicksystem Perfect Fold 3.0™ gör läggningen snabb och enkel. Klicksystemet garanterar stabil fogning.

PERFECTFOLD™ ERBJUDER TRE LÄGGNINGSMETODER

För större ytor passar trycka ner-tekniken perfekt. När du lägger första raden av plankor vinklar du bara in dem på plats. Våra golv kan även läggas horisontellt, ett alternativ om det är svårt att komma åt på en plats.

Listmeny läggning av Pergo laminat

Listmeny

Den ideala tekniken för snabbläggning av stora ytor. Klicka i plankan längs långsidans fog, för plankorna mot varandra och avsluta med att trycka ned.

Vinklad läggning av Pergo laminat

Vinkel

Om det passar bättre har Pergo en tredje teknk för att lägga ditt nya laminatgolv. Vinkla och klicka endast ihop plankorna längs kortsidan.

Horisontell läggning av Pergo laminat

För in dem horisontellt – en unik funktion!

Pergo laminatgolv kan även läggas horisontellt, en helt unik funktion jämfört med många andra märken. En praktisk teknik när det är svårt eller till och med omöjligt att luta plankorna, som till exempel vid läggning av den sista raden av plankor eller under dörrkarmar, element etc.