Go to content Go to search

Profiler till kommersiella parkettgolv

Det estetiska intrycket av ett trägolv bestäms till stor del av funktionella detaljer som profiler och trappnosar.