Mellanlägg för kommersiella parkettgolv

Varje golv behöver en bra grund. Innan du börjar lägga ditt nya Pergo kommersiella parkettgolv måste du välja ett mellanlägg. Det blir inte bara bekvämt när du går på det, utan tillför även funktionalitet. Ett bra golv behöver ett mellanlägg som behåller dess egenskaper med tiden.

Isolerat mot stegljud

Isolerat mot stegljud

Stegljud är det ljud som hörs i rummet under när någon går på golvet. Alla Pergos mellanlägg antingen möter eller överträffar kraven för isolering mot slagljud.

Installeras över golvvärme

Installeras över golvvärme

Vid läggning av ett golv i kombination med ett mellanlägg över golvvärme ska inte helst den termiska resistensen från den totala läggningen överskrida 0,15 m² K/W. Om den överskrids kan golvvärmens effekt reduceras något.

Reducering av gångljud

Reducering av gångljud

Gångljud är det ljud som hörs i rummet när någon går på golvet. Ju högre stegljudsreduktionsvärde, desto bättre ljudisolerande förmåga i mellanlägget.

Beständigt mot vattenånga

Beständigt mot vattenånga

Pergo parkettgolv måste skyddas mot fukt som stiger underifrån. En ångspärr erbjuder resistens mot att vattenånga passerar, vilket är nödvändigt när parkettgolvet läggs på ett mineralgolv, t.ex. betong.

För undergolv i betong

PGUDLFOAMPLUS15 Laminattillbehör Underlay Foam+ PGUDLFOAMPLUS15
Underlay Foam+
PGUDLFOAMPLUS15
En bra bas i mindre trafikerade rum, t.ex. sovrum eller vind. Inbyggd ångspärr med överlappning och tejpremsa.
15 m²
PGUDLSMARTPLUS15 Laminattillbehör Smart Underlay+ PGUDLSMARTPLUS15
Smart Underlay+
PGUDLSMARTPLUS15
Bra i mer trafikerade rum. Idealiskt för ovanvåning eller lägenhet. Detta utvikbara underlag är lätt att installera. Inbyggd ångspärr med 50 mm överlappning och tejpremsa ingår. Kan användas i Svanenmärkta byggnader.
15 m²
PGUDLSW7 Laminattillbehör Silent Walk PGUDLSW7
Silent Walk
PGUDLSW7
Ett mycket hållbart och starkt underlagsom minskar fotstegsljud tillett minimum. Också idealiskt för installation ovanförgolvvärme. Kan användas i Svanenmärkta byggnader.
7 m²
PGUDLPS15 Laminattillbehör Professionel Soundbloc™ PGUDLPS15
Professionel Soundbloc
PGUDLPS15
Det bästa underlaget för att eliminera reflekterat gångljud. Gångkomforten höjs och ger utmärkt ljudisolering. Inbyggd ångspärr med 60 mm överlappning och tejpremsa ingår.
15 m²
PGUDLPS50 Laminattillbehör Professional Soundbloc PGUDLPS50
Professional Soundbloc
PGUDLPS50
Det bästa underlaget för att eliminera reflekterat gångljud. Gångkomforten höjs och ger utmärkt ljudisolering. Inbyggd ångspärr med 60 mm överlappning och tejpremsa ingår.
50 m²

För undergolv i trä

PGUDLFOAM15B Laminattillbehör Underlay Foam PGUDLFOAM15B
Underlay Foam
PGUDLFOAM15B
En bra bas i mindre trafikerade rum, t.ex. sovrum eller vind. Kan användas i Svanenmärkta byggnader.
15 m²
PGUDLSMART15 Laminattillbehör Smart Underlay PGUDLSMART15
Smart Underlay
PGUDLSMART15
Bra i mer trafikerade rum. Idealiskt för ovanvåning eller lägenhet. Detta utvikbara underlag är lätt att installera. Kan användas i Svanenmärkta byggnader.
15 m²
PGUDLSW7 Laminattillbehör Silent Walk PGUDLSW7
Silent Walk
PGUDLSW7
Ett mycket hållbart och starkt underlagsom minskar fotstegsljud tillett minimum. Också idealiskt för installation ovanförgolvvärme. Kan användas i Svanenmärkta byggnader.
7 m²
PGUDLPS15 Laminattillbehör Professionel Soundbloc™ PGUDLPS15
Professionel Soundbloc
PGUDLPS15
Det bästa underlaget för att eliminera reflekterat gångljud. Gångkomforten höjs och ger utmärkt ljudisolering. Inbyggd ångspärr med 60 mm överlappning och tejpremsa ingår.
15 m²
PGUDLPS50 Laminattillbehör Professional Soundbloc PGUDLPS50
Professional Soundbloc
PGUDLPS50
Det bästa underlaget för att eliminera reflekterat gångljud. Gångkomforten höjs och ger utmärkt ljudisolering. Inbyggd ångspärr med 60 mm överlappning och tejpremsa ingår.
50 m²