Miljöinriktad ledare inom kommersiella parkettgolv

För oss på Pergo är det viktigt att vi reducerar vårt avtryck på miljön och att hjälpa våra kunder att reducera deras. Hållbarhet är en topprioritet i varje skede av livcykeln för parkettgolv. Från inköp och produktion till distribution, under golvets livstid till slut, fortsätter vi att söka efter mer energieffektiva processer och minimera miljöpåverkan.

energi-effektivt

Energi-effektiv
produktion

Vatten som används på plats är huvudsakligen avsett för uppvärmning under tillverkningsprocessen. Förvaltningen och skyddet av vattenresurser är en av hörnstenarna för miljöskydd globalt. Vi har vidtagit flera åtgärder för att minska vår vattenanvändning under produktionen och för att undvika avloppsvatten så mycket som möjligt. Följaktligen kan vi hävda att 97 % av vår vattenförsörjning för produktion samlas in från internt återvunnet vatten.

återvinning

Vi använder noga utvalda råmaterial

Pergo konstruerad träparkett består till 60 viktprocent av återvunnet material. Allt avfall som skapas under tillverkningsprocessen (sanddamm, flis, avklipp…) återvinns. Vi kommer inte använda återvunnet innehåll från externt ursprung eftersom vi vill ha full kontroll över innehållet i vår produkt.

förordningar

Vi uppfyller kraven enligt alla förordningar (och andra)

Tack vare ett strikt urval och kontroll av våra produkter släpps endast ett absolut minimum av organiska lösningsmedel (VOC). Organiska lösningsmedel påverkar kvaliteten på luften inomhus. För Pergo Parquet är det viktigaste organiska lösningsmedlet Formaldehyd. Utsläppen av formaldehyd är mycket lägre än det strängaste EU-kravet i det avseendet.

Miljömärkning

svanen

Svanen

Svanen. Pergo var den första golvtillverkaren som fick ta emot det gröna Svanenmärket.

PEFC-logotyp

PEFC

PEFC-certifierad (Program for the Endorsement of Forest Certification schemes). Garanterar att allt trä som används i dessa produkter kommer från förnybara skogar.

m1


M1

M1 finsk märkning för utsläppsklassificering.

Afsett A

Afsett (A)

Afsett (A). Avsett är ett franskt certifikat som används för utsläppsregler.