Go to content Go to search

Tillbehör för läggning av kommersiella laminatgolv

Pergos kommersiella laminatgolv är kända för att vara lätta att lägga. Och självklart har vi även alla de verktyg, tillbehör och paket som du behöver för att utföra jobbet med lätthet och uppnå perfekta resultat.