Mellanlägg för kommersiella laminatgolv

Varje kommersiellt laminatgolv behöver en bra grund. Ett mellanlägg tillför gångkomfort och funktionalitet. Byggnadskraven varierar dock, så det är nödvändigt att välja ett mellanlägg enligt projektets speciella krav. Det kan vara för att minimera steg- eller slagljud.

Alla våra mellanlägg har en minnesfunktion, vilket betyder att de återgår till dess ursprungliga form efter att ha tryckts in. Hitta rätt mellanlägg!

stegljudsreduktion

REDUCERAR STEGLJUD

Stegljud är det ljud som hörs i rummet när någon går på golvet. Ju högre stegljudsreduktionsvärde, desto bättre ljudisolerande förmåga i mellanlägget.

slagljudsreduktion

ISOLERAT MOT SLAGLJUD

Slagljud är det ljud som hörs i rummet under när någon går på golvet. Alla Pergos mellanlägg antingen möter eller överträffar kraven för isolering mot slagljud. Ju högre slagljudsreduktionsvärde, desto bättre ljudisolerande förmåga i mellanlägget.

Beständigt mot vattenånga

BESTÄNDIGT MOT VATTENÅNGA

Pergo laminatgolv måste skyddas mot fukt som stiger underifrån. En ångspärr erbjuder resistens mot att vattenånga passerar, vilket är nödvändigt när parkettgolvet läggs på ett mineralgolv, t.ex. betong. Ett ångskydd kan erbjudas antingen i ett separat skikt, t.ex. en polyetenfilm eller ett integrerat skikt i mellanlägget (kombinationsprodukter).

värmeledningsförmåga

LÄGGNING ÖVER GOLVVÄRME

Vid läggning av ett golv i kombination med ett mellanlägg över golvvärme ska inte helst den termiska resistensen från den totala läggningen överskrida 0,15 m² K/W. Om den överskrids kan golvvärmens effekt reduceras något. Ju lägre värmeisoleringsvärde mellanlägget har, desto lämpligare är mellanlägget för läggning över golvvärme.

För undergolv i betong

PGUDLSMARTPLUS15 Laminattillbehör Smart Underlay+ PGUDLSMARTPLUS15
Smart Underlay+
PGUDLSMARTPLUS15
Bra i mer trafikerade rum. Idealiskt för ovanvåning eller lägenhet. Detta utvikbara underlag är lätt att installera. Inbyggd ångspärr med 50 mm överlappning och tejpremsa ingår. Kan användas i Svanenmärkta byggnader.
15 m²
PGUDLFOAMPLUS15 Laminattillbehör Underlay Foam+ PGUDLFOAMPLUS15
Underlay Foam+
PGUDLFOAMPLUS15
En bra bas i mindre trafikerade rum, t.ex. sovrum eller vind. Inbyggd ångspärr med överlappning och tejpremsa.
15 m²
PGUDLSW7 Laminattillbehör Silent Walk PGUDLSW7
Silent Walk
PGUDLSW7
Ett mycket hållbart och starkt underlagsom minskar fotstegsljud tillett minimum. Också idealiskt för installation ovanförgolvvärme. Kan användas i Svanenmärkta byggnader.
7 m²

För undergolv i trä

PGUDLSMART15 Laminattillbehör Smart Underlay PGUDLSMART15
Smart Underlay
PGUDLSMART15
Bra i mer trafikerade rum. Idealiskt för ovanvåning eller lägenhet. Detta utvikbara underlag är lätt att installera. Kan användas i Svanenmärkta byggnader.
15 m²
PGUDLFOAM15B Laminattillbehör Underlay Foam PGUDLFOAM15B
Underlay Foam
PGUDLFOAM15B
En bra bas i mindre trafikerade rum, t.ex. sovrum eller vind. Kan användas i Svanenmärkta byggnader.
15 m²
PGUDLSW7 Laminattillbehör Silent Walk PGUDLSW7
Silent Walk
PGUDLSW7
Ett mycket hållbart och starkt underlagsom minskar fotstegsljud tillett minimum. Också idealiskt för installation ovanförgolvvärme. Kan användas i Svanenmärkta byggnader.
7 m²