Uppfyller alla miljökrav

Ett hjärta som klappar för naturen: På Pergo är vi medvetna om att världen som du vill leva i inte bara består av stilfulla interiörer. Det är lika mycket en värld som kräver respekt för vår miljö. Det är just därför vi ständigt gör vårt bästa för att miljöpåverkan från våra produkter och processer ska hållas till ett minimum.

energi-effektivt

Energi-effektiv
produktion

Vi använder förnybara energikällor medan vi strävar efter energieffektivitet. Det leder till en betydande minskning av energiförbrukningen och användningen av grönare energi.

återvinning

Vi använder noga utvalda råmaterial

Varje dag söker vi nya sätt att återvinna, minska och förnya genom hela tillverkningsprocessen av laminat. 100 % av det virke vi använder är återvunnet trä eller biprodukter från andra branscher.

förordningar

Vi uppfyller kraven enligt alla förordningar (och andra)

På grund av vårt hållbara tillvägagångssätt uppfyller vi kraven från de mest kända miljömärkena.

Miljömärkning

Vi uppfyller kraven från alla viktiga miljömärkningar. Alla våra golv testas i erkända laboratorier och vi uppfyller i stor utsträckning minimikraven.

svanen

Svanen

Svanen. Pergo var den första golvtillverkaren som fick ta emot det gröna Svanenmärket.

PEFC-logotyp

PEFC

PEFC-certifierad (Program for the Endorsement of Forest Certification schemes). Garanterar att allt trä som används i dessa produkter kommer från förnybara skogar.

EU Ecolabel

EU Ecolabel

EU:s officiella miljömärke är ett märke av miljökvalitet som tilldelas produkter och tjänster som uppfyller stränga ekologiska krav under hela sina livscykler: från råmaterialutvinning till produktion, distribution och bortskaffande.

a+

Afsett (A+)

Afsett (A+). Avsett är ett franskt certifikat som används för utsläppsregler. A + är den hårdaste kategorin vilket betyder mycket låga utsläpp.

m1

M1

M1 finsk märkning för utsläppsklassificering.

EPD

EPD

EPD (Environmental Product Declaration). Huvudsyftet är att tillhandahålla exakt, tillförlitlig och jämförbar information om produktens miljöprestanda.