Användningsområden för kommersiella golv

Golv i kommersiella miljöer är vardagens estrad, vilket betyder att det ständigt utsätts för mekaniskt slitage, nötning, stötar och pågående belastning. För att golven ska förbli vackra kombineras design med slitstyrka. Här på Pergo handlar allt till syvende och sist om vackra, praktiska kommersiella golv med lång hållbarhet. Flera decenniers samlad expertis och över 500 beviljade och pågående patentansökningar gör att vi kan erbjuda dig extremt slitstarka kommersiella golvlösningar.

Våra tjänster och lösningar

Vi erbjuder speciella tjänster och anpassade erbjudanden för arkitekter, golvläggare och leverantörer. Du kan lita på att vi hjälper dig genom ditt projekt. Precis som med våra golv strävar vi efter att bygga långsiktigt partnerskap.

Projekttyper

Under årens lopp har vi haft möjligheten att framgångsrikt avsluta storartade projekt i hela världen i många olika branscher.