Betydelsen av laminatgolvets AC-klassificering

När man köper eller väljer laminatgolv för kommersiella miljöer är det viktigt att man tar hänsyn till produktens lämplighet för avsedd användning eller dess användningsklass. Den internationellt accepterade klassificeringen för laminatgolvs hållbarhet är måttet på slitstyrka, eller AC.

AC-klassificeringen anger laminatets slitstyrka och angavs ursprungligen i klasserna AC1 till AC5. Den exceptionellt höga standarden på laminat från Pergo gjorde det nödvändigt att inrätta en ännu högre klass, AC6, en nivå för golv som används i kommersiella miljöer med mycket hårt slitage.

AC-klassificeringen sker bland annat med hjälp av ett Taber-test där man mäter hur stort slitage som krävs för att laminatets ytlager ska nötas igenom. Dessutom ingår ett test för att fastställa slagtåligheten, eller IC-värdet.

Användningsklasser och användningsområden:

Klassificeringarna delas in i kategorierna Bostäder och Kommersiell användning.

Bostäder

  • AC1 (Klass 21): Mycket lätt gångtrafik – sovrum
  • AC2 (Klass 22): Måttligt trafikerade utrymmen med lågt slitage, till exempel matrum
  • AC3 (Klass 23/31): Måttligt trafikerade vardagsrum, uterum, hallar, ...

Kommersiell användning

  • AC4 (Klass 32): Måttligt trafikerade utrymmen med normalt slitage i hem och allmänna kommersiella miljöer, till exempel kontor, kaféer, salonger och butiker. Läs mer under Laminatgolv AC4.
  • AC5 (Klass 33): Måttligt till hårt trafikerade utrymmen, till exempel butiker, utställningslokaler, restauranger och skolor. Läs mer under Laminatgolv AC5.
  • AC6 (Klass 34): Mycket intensivt trafikerade utrymmen, till exempel varuhus, flygplatsterminaler och myndighetsbyggnader där allmänheten har tillträde. Läs mer under Laminatgolv AC6.

Referensfall: En verklighetskontroll

Godkända laboratorietester är en sak, men verkligheten är ofta mer krävande. I ett praktiskt hållbarhetstest klarade Pergos laminatgolv Public Extreme klass 34 för kommersiella miljöer den intensiva trafiken och slitaget från en halv miljon pendlare på Köpenhamns centralstation.