Med tanke på miljön

Environment

Omtanke om miljön genomsyrar allt vi gör — från valet av råmaterial till processer, leverantörer, transporter och förpackningar. Med innovativ teknik och bästa praxis minskar vi vår tillverknings miljöpåverkan och därmed minskar vi utsläppen av växthusgaser och sparar energi.

Vårt mål är att minska tillverkningens miljöpåverkan:

  • 2012 sparade vi motsvarande 500 hushålls årsförbrukningar av energi genom att förbättra våra produktions- och kontorsanläggningars energiförbrukning.
  • Genom att använda regnvatten sparar vi 720 000 liter vatten varje år vid våra produktionsanläggningar. Det är tillräckligt för att fylla en tredjedel av en olympisk simbassäng.
  • Över 85 % av den värme som går åt vid produktionen alstras genom förbränning av trämjöl från egen fräsning, sågning och slipning. Det motsvarar ett års normal uppvärmning av 15 000 hushåll!

Vi försöker minska våra förpackningar

Vi arbetar ständigt på att ta fram mindre och lättare förpackningar, utan att för den skulle göra avkall på det skydd som ska förhindra att produkterna skadas.

Vårt mål är att minska transporternas miljöpåverkan

1000 färre lastbilar/år på vägarna, tack vare vattentransporter. Det här är ett exempel på hur vi arbetar för att förbättra vår miljöprestanda med avseende på transporter och distribution.

Vi följer CE-märkningen

Alla våra kommersiella golv är CE-märkta. Det betyder att de uppfyller EU:s konsument-, säkerhets-, hälso- och miljöstandarder. Alla våra golv testas i godkända laboratorier och vi uppfyller utan problem alla minimikrav.

Läs mer om vårt arbete inom respektive produktkategori: