Miljömässig ledare inom trägolv för kommersiellt bruk

Alla material som används vid tillverkning av våra trägolv för kommersiellt bruk har valts ut och granskats noga, för att vi ska kunna garantera deras ekologiska ursprung.

Det första Svanenmärkta

golvet

Som ett bevis på vårt miljöengagemang är Pergo det första golvföretaget någonsin som tilldelats det nordiska miljömärket Svanen. Det här betyder att alla våra produkter är certifierade som bra miljöval med hänsyn till produktens samlade miljöpåverkan.

Vi har samma ambitioner för våra nya trägolv. Stommen består av trä från hållbara källor. Det övre skiktet kommer från hållbara källor av ek och ask i Europa. Alla våra lacker och oljor uppfyller strikta internationella normer och du kan njuta av dina trägolv i förvissningen om att de har tillverkats med respekt för miljön.

PEFC-certifierat

Alla våra golv är PEFC-certifierade (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes), det vill säga det trä som används härstammar från förnybar skog.

Nordic Ecolabel PEFC

Läs mer om vårt miljöarbete