Pergos golv får M1-certifikat för låga utsläppsnivåer

den 2 december 2014

Pergo har framgångsrikt ansökt om och fått det väldigt strikta M1-certifikatet för sina laminat- och vinylgolv. Detta är inte en vanlig egenskap då detta finska klassificeringssystem är upp till 5 gånger striktare än de hårdaste europeiska lagarna.

M1 är en frivillig eko-märkning för byggnadsprodukter. Ansökare utvärderas av Building Information Foundation RTS i Finland.

Byggnadsmaterial släpper ut olika kemikalier i luften. Utsläpp av flyktiga organiska föreningarna ammoniak och formaldehyd bestäms, precis som utsläpp av cancerframkallande ämnen och produktens lukt. Enligt dessa parametrar definieras 3 klasser: M1, M2 och M3, där M1 har de lägsta utsläppsnivåerna.

Från Byggnads- och inredningsmaterial släpps olika kemikalier ut i inomhusluft. Klassifikationen introducerar utsläppskrav för materialen som används på vanliga arbetsplatser och bostäder med avseende på bra kvalitet på inomhusluft. M1 står för låga utsläpp.

Building Information Foundation RTS

I jämförelse med Europas striktaste utsläppslagar är det nödvändiga utsläppet från M1-klassificeringen upp till 5 gånger lägre. Formaldehydutsläppet som tillåts är 40 % av det som Europeiska lagar kräver!

I Finland rekommenderar RAKLI (Föreningen för Byggnadsägare och Byggnadsklienter), SAFA (Arkitektföreningen) och SKOL (Finska Föreningen för Konsultfirmor) sina medlemmar att arbeta med M1-klassificerade produkter för att garantera högkvalitativa byggnadsprojekt.

M1 är inte den enda miljömärkningen på våra Pergogolv. Vi har även Nordic Swan, PEFC och Green Label Singapore och följer till stor utsträckning alla nationella EU-bestämmelser som Affsett, och aBZ i Tyskland. Slutligen har vi en verifierad EPD baserad på LCA för laminatgolven.

Newsletter

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för de senaste nyheterna, referensfallen, innovationerna och inspiration från Pergo.

Anmäl

Anslut dig till oss:

M1 Certificate