Tjäna LEED-poäng genom att installera Pergos kommersiella golv

den 15 december 2014

LEED, eller Leadership in Energy & Environmental Design är ett miljöintygsprogram utvecklat av Green Building Council i USA. Byggnadsprojekt kan få LEED-intyg genom att lyda speciella miljökrav. Den mängd poäng du tjänar i de olika skedena av ditt projekt bestämmer ditt projekts intygsnivå: intygad, silver, guld eller platinum.

Ditt val av kommersiellt golv kan hjälpa dig att erhålla detta intyg. Installation av Pergogolv kan ge dig upp till 6 poäng på grund av återanvänt material, PEFC-intygat trä, de korta avstånden mellan produktion och projekt och låga utsläpp.

Krav för LEED-Poäng

1. Återanvänt material

LEED-programmet föreskriver att summan av återanvänt material ska utgöra minst 20 % av materiell input.

Pergos laminat innehåller minst 30 % återanvänt material. Detta ger dig 2 poäng.

2. Regionalt materials

10 % till 20 % av byggnadsmaterial eller -produkter ska ha blivit tillverkade inom 800 km från projektplatsen, beroende på materialets totala värde.

Pergo laminatgolv produceras i Weilsbeke, Belgien. De distribueras runt om i Europa från centrala, regionala lagerlokaler. Det är liten sannolikhet att din projektplats ligger bortom 800 km-gränsen. Detta ger dig 2 poäng.

3. Användning av certifierat trä

Använd minimum 50 % (baserat på kostnad) av träbaserade material och produkter som är certifierade enligt Forest Stewardship Councils (FSC) principer och kriteria för byggnadskomponenter i trä.

Laminatgolven innehåller 70% PEFC certified wood. PEFC är likt FSC. Detta ger dig 1 poäng.

4. Låga utsläppsnivåer

Projekt utanför USA kan använda produkter som testats och dömts lyda antingen CDPH standardmetoden (2010) eller Tyska AgBB Testing and Evaluation Scheme (2010).

Alla våra laminatgolv är intygade av DiBt och har Ü-märkningen. Detta ger dig en sista poäng.

Vill du veta mer?

Kontakta oss för mer information eller en kvotering.

Newsletter

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för de senaste nyheterna, referensfallen, innovationerna och inspiration från Pergo.

Anmäl dig

Anslut dig till oss: