Att hitta rätt – Hur kan man hjälpa kunderna hitta i butiken?

den 7 september 2015

För kunder kan det vara svårt och förvirrande att hitta i butiken, och frågan är vad man kan göra för att hjälpa dem? Om man tittar på det som lågprisklädkedjan Primark har gjort i sina butiker i Tyskland och Belgien är ett av svaren digitala skyltar.

Det är allmänt känt att rörliga bilder på skärmar och upplysta ljusmontrar fångar uppmärksamheten bättre än pappskyltar av det gamla goda slaget, även om de senare förstås är billigare och snabbt kan bytas ut när det behövs. I Primarks butiker i Bryssel, Düsseldorf och Berlin har man använt sig av elektronisk skyltning i form av allt från skärmar som omsluter pelare mitt i butiken till statiska men iögonfallande ljusmontrar bredvid rulltrapporna på varje våning. I delar av butiken finns det text på skyltarna, i andra delar har man bara en bild för att markera gränsen till en viss kategori varor.

Golvet bidrar till varumärkesberättelsen och till att gestalta det utrymme som berättar om varumärket. Butiker kan använda golvet för att lyfta fram viktiga varukategorier.


Joe Bona, ordförande för butiksdivisionen på inredningsbyrån CBX

Läs hela artikeln

Planlösning och skyltning, tempo och stämning samt vägen till köp är alla lika viktiga för att hålla igång samtalet med din kund.

Den här texten lyfter fram några av de aspekter som är viktigast att tänka på när du utformar din butiksmiljö.

Nedladdning gratis whitepaper

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få nyheter, referenser, innovationer och inspiration från Pergo.

Prenumerera

Följ oss: