Mellanlägg till laminatgolv

Alla golv behöver en bra grund. Ett mellanlägg ger högre komfort och bättre funktionalitet. Byggkraven varierar dock, det vill säga du måste välja mellanlägg i enlighet med kraven för det specifika projektet. Det kan handla om minimering av slagljud eller stegljud. Alla mellanlägg har minnesfunktion, vilket betyder att de återgår till sin ursprungliga form efter att de har tryckts ihop.
Hitta rätt mellanlägg!

Kontakta oss för rådgivning inför ditt specifika projekt.

impact sound insulation

Stegljudsdämpning

Stegljudet är det ljud som hörs i rummet under när någon går på golvet. Samtliga Pergo mellanlägg uppfyller eller överträffar kraven på stegljudsdämpning. Ju högre värde för stegljudsdämpning, desto bättre ljudisolerande egenskaper har mellanlägget.

Fukttålighet

Pergo laminatgolv måste skyddas mot fukt underifrån. En fuktspärr gör att golvet står emot vattenånga underifrån; ett måste om trägolvet läggs på ett mineralundergolv som till exempel betong. Fuktspärr åstadkommer man antingen med ett separat skikt, t.ex. plastfolie (polyeten), eller i form av ett skikt som integreras med mellanlägget (kombinationsprodukt).

Walking noise reduction

Slagljudsdämpning (trumljud)

Slagljudet är det ljud som hörs i ett rum när någon går på golvet. Ju högre värde för slagljudsdämpning, desto bättre ljudreducerande egenskaper har mellanlägget.

Installation over underfloor heating

Kan användas till golvvärme

Om golvet läggs med ett mellanlägg eller golvvärme, får hela installationens värmegenomgångsmotstånd inte överskrida 0,15m2 K/W. Om det motståndet överskrids kan golvvärmens effekt minska något. Ju lägre värmegenomgångsmotstånd mellanlägget har, desto bättre passar det för golvvärme.

Tillbehör

  • För betongundergolv
  • För trä undergolv
  • Produkter för golvvärme

För betongundergolv

För trä undergolv

Produkter för golvvärme

Pergo quickheat är det enkla och smarta sättet att njuta av golvvärme. Ingen gjutning, minimalt med besvär – till och med elektrikern slipper du. Rulla bara ut quickheatmattorna med sina inbyggda värmeslingor och klicka fast dem i varandra. Installera termostaten och jordfelsbrytaren på väggen och anslut till eluttaget. Ja, det är så enkelt. Pergo quickheat ger både komfort och ljuddämpning – därför behöver du inte lägga in något annat mellanlägg. Att komplettera med Pergo quickheat sparar energi – man kan vanligtvis sänka rumstemperaturen 2 – 3 grader jämfört med om man bara använder element. Den medföljande timern kan ställas in på 5 + 2 dagar.