Miljömässigt ledarskap

På Pergo har miljöarbetet haft en central roll i allt vi gör ända sedan vi började tillverka laminatgolv. Det påverkar våra produkter, vår produktion samt valet av råmaterial, processer, leverantörer, transporter och emballage.

Miljömärkningar:

Nordic Ecolabel

Nordic ecolabel

Det nordiska miljömärket Svanen. Pergo var den första golvtillverkaren någonsin som tilldelades det nordiska miljömärket Svanen.

PEFC

PEFC

PEFC-certifierade (Program for the Endorsement of Forest Certification schemes). Innebär att allt trä i produkterna kommer från förnybar skog.

EPD Certificate

EPD

EPD (Environmental Product Declaration). Huvudsyftet är att ge exakt, tillförlitlig och jämförbar information om produktens miljöprestanda.

U Certificate

U

Märket är en bekräftelse av produkternas överensstämmelse med German Institute for Construction Technologys utsläppskrav, och är ett kvalitetskrav för försäljning i Tyskland.

Afsett certificate

Afsett (A+)

Afsett (A+) Afsett är en fransk märkning avseende utsläppsregler. A+ är den tuffaste kategorin, vilket betyder mycket låga utsläpp.

M1 certificate

M1

M1 är en finsk märkning för utsläppsklassificering.