Friskrivningsklausul

Informationen på den här webbplatsen (”webbplatsen”) tillhandahålls av Unilin BV (”UNILIN”). Genom att använda denna webbplats bekräftar du att du har läst, förstått och godkänt dessa användningsvillkor.

Informationen på webbplatsen är uteslutande avsedd för informativa ändamål och kommer utan garanti av något slag, uttryckt eller underförstått. Trots att vi gör allt för att tillhandahålla korrekt och aktuell information, lämnar vi inga garantier för huruvida informationen är korrekt eller fullständig. Vi förbehåller oss rätten att ändra informationen på webbplatsen utan föregående meddelande eller förhandsgodkännande.

Varken UNILIN eller någon av dess styrelseledamöter, anställda eller rådgivare kan under några omständigheter hållas ansvariga för skador som orsakas av eller härrör från användningen av webbplatsen eller informationen den innehåller.

UNILIN är inte ansvariga för skador som uppstår på grund av eventuella avbrott på webbplatsen, för skador som orsakats av tekniska fel eller virus (eller liknande störande element) eller genom konsultation eller användning av webbplatser (t.ex. via hyperlänkar) till vilka referens görs på webbplatsen eller från informationen som tillhandahålls på dessa webbplatser.

UNILIN är inte ansvariga för elektronisk kommunikation via webbplatsen. Detta inkluderar e-postkorrespondens, hastighetsminskning, avlyssning och manipulation av tredje part.

Användarna på webbplatsen är ansvariga för val och beslut som de fattar baserat på information som erhållits på eller via webbplatsen.

Användarna av denna webbplats måste vidta alla rimliga försiktighetsåtgärder för att skydda sig mot virus, buggar, trojanska hästar etc.

UPPHOVSRÄTT

All information på denna webbplats är upphovsrättsskyddad. Upphovsrätten ligger hos UNILIN. Ingen information får reproduceras eller distribueras utan föregående och uttryckligt tillstånd från UNILIN.

Eventuella tvister i samband med eller uppkomst av (användningen av) denna webbplats kommer uteslutande att vara föremål för belgisk lagstiftning.

INTEGRITETSPOLICY

I DENNA INTEGRITETSPOLICY VILL VI INFORMERA DIG OM DE UPPGIFTER SOM Unilin BV, MED REGISTRERAT KONTOR PÅ OOIGEMSTRAAT 3, 8710 WIELSBEKE, BELGIEN, (”UNILIN”) SAMLAR IN VIA WEBBPLATSEN DÄR DENNA POLICY FINNS, VARFÖR VI SAMLAR IN SÅDANA UPPGIFTER OCH HUR VI BEHANDLAR UPPGIFTER SOM DU LÄMNAR TILL OSS LIKSOM INFORMATION SOM VI FÅR OM DIG GENOM DINA BESÖK PÅ VÅR WEBBPLATS. DIN ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS INNEBÄR ATT DU GODKÄNNER DENNA POLICY. SAMTYCKER DU INTE TILL DENNA POLICY SKA DU INTE ANVÄNDA VÅR WEBBPLATS.

VILKA UPPGIFTER SAMLAR VI IN?

Vi samlar in personuppgifter på två sätt:

genom registrering och uppgifter som du tillhandahåller eller skriver in på vissa sidor på webbplatsen; via automatiska medel, speciellt genom cookies. Mer information om cookies finns nedan. Vi kan be dig om ditt för- och efternamn, e-postadress, födelsdatum, ålder, adress, mobil- eller telefonnummer och andra person- eller kontaktuppgifter. Vi kan också be om dina kommentarer, förslag eller annan information som rör vår webbplats, våra produkter eller tjänster eller vårt företag. Andra specifika typer av uppgifter kan begäras i samband med tävlingar, lotterier, andra erbjudanden eller marknadsföringsaktiviteter, inklusive överföring av text-, bild-, video- eller ljudinnehåll.

VARFÖR SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter samlas bara in och behandlas för följande ändamål:

Användning och hantering av webbplatsen i allmänhet, inklusive skicka och ta emot meddelanden, tillhandahållande av information om funktioner, tjänster och produkter från UNILIN. Vi kommer att behandla endast de personuppgifter som är nödvändiga för ändamålen som beskrivs ovan.

HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi använder personuppgifter som du lämnar eller som vi samlar in:

För att svara på direkta förfrågningar, som beskrivs när vi samlar in dina uppgifter eller som beskrivits på annat sätt innan användningen av dina uppgifter, för att behandla ditt deltagande i tävlingar, lotterier, andra erbjudanden eller andra marknadsföringsaktiviteter, för att bättre förstå dig och våra kunder i allmänhet, för andra legitima affärsändamål, inklusive, emellanåt, skicka e-post eller annan marknadsföringsinformation om våra varumärken och våra företag som vi tror att du skulle vara intresserad av via e-post/brev/sms (om du har gett oss tillstånd att göra så när du registrerade dig hos oss). Vi kan kombinera uppgifterna du lämnar med andra data vi erhåller från andra källor, inklusive uppgifter du tillhandahåller på andra ställen eller via ett annat medium, till exempel via en av våra anslutna webbplatser.

Den passiva informationen vi spårar, inklusive genom cookies, används för att anpassa och förbättra din upplevelse på webben och de erbjudanden vi har på vår webbplats, enligt beskrivning ovan.

I alla andra fall utöver de som nämnts ovan kommer vi alltid att först identifiera det ändamål för vilket dina personuppgifter samlas in innan vi effektivt samlar in eller använder dessa uppgifter.

Dina personuppgifter kommer att behållas endast den tid som krävs för att uppfylla ovan angivna ändamål eller enligt lag.

MED VILKA DELAR VI UPPGIFTERNA?

Även om vi inte bedriver verksamhet med att sälja personuppgifter till icke-anslutna tredje parter, kan vi vilja dela dina uppgifter med registerförare som agerar på våra vägnar, med våra anslutna företag, inklusive våra modermärken och andra UNILIN-varumärken, eller med affärspartners såsom tredje parter med vilka vi genomför gemensamma kampanjer eller program och som kan vara intresserade av att berätta mer för dig om deras varumärken.

Observera att i vissa fall kan dina personuppgifter överföras till registerförare, anslutna företag eller tredje parter med vilka vi genomför gemensamma kampanjer eller program som ligger utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i länder som inte erbjuder en adekvat nivå av personuppgiftsskydd. Du godkänner härmed överföringen av dina personuppgifter i sådana fall.

Med förbehåll för tillämplig lagstiftning om integritetsskydd kan vi också avslöja dina personuppgifter om vi anser att vi är skyldiga att göra det för att följa lagar, regler, domstolsbeslut eller rättsliga eller offentliga förfrågningar. I det osannolika fallet att hela eller delar av vår verksamhet förvärvas av en tredje part kommer dina uppgifter att överföras till den nya företagsägaren. Utan att åta oss någon skyldighet att göra så, förbehåller vi oss också rätten att samla in och dela med oss av information som vi anser nödvändig för att undersöka eller vidta åtgärder i samband med misstänkt bedrägeri, olaglig verksamhet, eventuella personskador eller egendom, för att skydda oss själva eller en eller flera av våra användare eller deras arvingar, eller som annars krävs eller tillåts enligt lag.

Tänk också på att vissa platser på vår webbplats kan vara interaktiva i naturen och låta dig göra inlägg med information som andra användare kan se. Om du inte vill att informationen visas offentligt ska du inte använda de platserna på webbplatsen.

VILKA COOKIES ANVÄNDER VI OCH VARFÖR?

Cookies är små textfiler som placeras på din dator av webbplatserna som du besöker. De används i stor utsträckning för att webbplatser ska fungera, eller fungera mer effektivt, samt för att ge information till ägarna av webbplatsen.

Den här webbplatsen använder cookies:

För att förbättra och anpassa din upplevelse. Detta inkluderar: att spara dina språkinställningar, behålla information du anger i formulär, komma ihåg varorna i din kundvagn (om tillämpligt), analysera din användning av webbplatsen via Google Analytics. Om du inte vill att cookies ska användas ska du inte använda vår webbplats eftersom den inte fungerar effektivt utan dem.

Bland annat använder denna webbplats följande tredjepartscookies:

De flesta webbläsare tillåter kontroll över cookies via webbläsarinställningarna. Om du vill veta mer om cookies, inklusive hur du ser vilka cookies som har ställts in och hur du hanterar och raderar dem ska du besöka www.allaboutcookies.org.

AVSTÅ

Om du när som helst bestämmer dig för att inte ta emot någon kommersiell eller marknadsföringsinformation relaterad till våra egna produkter och tjänster eller om produkter eller tjänster från våra anslutna företag eller av affärspartners med vilka vi genomför gemensamma kampanjer eller program, kan du klicka på länken i alla reklammeddelanden du får från oss.

Observera att om du väljer att inte ta emot reklammeddelanden från oss fortsätter vi fortfarande att skicka information som är relaterad till eventuellt konto du kan ha hos oss, eller eventuella affärsrelationer som du kan ha med oss, till exempel förfrågningar som du har gjort om våra varor och tjänster (t.ex. transaktionsmeddelanden om lotterier i vilka du kan ha deltagit).

DINA RÄTTIGHETER

Du kan när som helst utöva din rätt att få tillgång till, korrigera eller ta bort personuppgifter som rör dig i enlighet med gällande lag om personuppgiftsskydd genom att lämna oss ett meddelande i kontaktformuläret. Du kan också välja bort direkta marknadsföringskampanjer och begära att du inte längre ska ta emot reklammaterial, när som helst, utan kostnad och utan att behöva ange ett skäl till detta.

SÄKERHET

Vi använder branschstandardåtgärder för att skydda information som lämnas på denna webbplats. Medan vi strävar efter att säkerställa säkerheten för dina personuppgifter vid lagring, användning och delning av informationen du ger oss, är ingen webbplats hundra procent säker. Vi uppmanar därför dig att vidta lämpliga åtgärder för att skydda dig själv, inklusive till exempel att hålla alla användarnamn och lösenord hemliga.

TREDJE PARTS WEBBPLATSER

På vissa platser på denna webbplats kan vi tillhandahålla länkar till tredje parts webbplatser. Denna integritetspolicy gäller emellertid bara för webbplatsen där den publiceras och beskriver inte insamlingspraxis på andra webbplatser, inklusive de som är anslutna till eller från denna webbplats. Dessa länkar är till ditt förfogande, men var medveten om att vi inte kontrollerar dessa tredje parter eller deras webbplatser. Dessa tredje parter kommer att ha en annan integritetsspolicy som gäller information som du kan lämna när du är på dessa tredje parts webbplatser. Du bör noggrant läsa integritetsspolicyerna på alla webbplatser innan du tillhandahåller personligt identifierbar information.

UNILIN kan under inga omständigheter hållas ansvariga för (ytterligare) existens av dessa tredje parts webbplatser eller för den information de tillhandahåller. Införandet av hyperlänkar till andra webbplatser innebär inte att vi håller med innehållet på dessa webbplatser eller att någon form av samarbete eller relation finns med dessa webbplatser.

VERKSTÄLLANDEDATUM OCH ÄNDRINGAR

VI FÖRBEHÅLLER OSS RÄTTEN ATT NÄR SOM HELST ÄNDRA, MODIFIERA, LÄGGA TILL ELLER TA BORT DELAR AV DENNA POLICY SÅ SOM VI FINNER LÄMPLIGT. DU SKA REGELBUNDET ÅTERKOMMA TILL DEN HÄR SIDAN FÖR ATT LÄSA DEN SENASTE VERSIONEN AV DENNA POLICY. DIN FORTSATTA ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS EFTER ATT ÄNDRINGAR HAR ANNONSERATS INNEBÄR ATT DU GODKÄNNER SÅDANA ÄNDRINGAR. VI KOMMER DOCK INTE ATT RETROAKTIVT ÄNDRA VÅR ANVÄNDNING AV DINA PERSONUPPGIFTER UTAN DITT MEDGIVANDE.

Denna policy upprättades och har varit gällande sedan den 15 januari 2013.

FRÅGOR

Om du har några frågor eller frågor angående denna policy eller vill uppdatera dina uppgifter, kontakta oss på:

Unilin BV – division Flooring 
Ooigemstraat 3 
8710 Wielsbeke 
Belgien 
Tel. +32 56 675211

Du kan även lämna ett meddelande med hjälp av kontaktformuläret.